คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอลล์ พ่นเสปรย์ฆ่าเชื้อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระเบื้องใหญ่ ตามโครงการ U2T สู้ภัยโควิด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำโดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์ บุตรวาปี อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะกรรมการดำเนินโครงการ U2T สู้ภัย Covid (U2T – Covid Week) พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ลงพื้นที่เพื่อนำเจลแอลกอฮออล์และน้ำยาฆ่าเชื้อ มอบให้แก่ผู้นำชุมชนและชาวบ้านหมู่บ้านตำแย หมู่บ้านเตย หมู่บ้านจะบก และหมู่บ้านกระเบื้องใหญ่ ในตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และได้ดำเนินกิจกรรมพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระเบื้องใหญ่ และให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า 2019

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts