จิตอาสา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมรับสายด่วนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และผู้มีจิตอาสาของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมรับ​โทรศัพท์​สายด่วนรับลงทะเบียน​ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัส​โคโรนา​ 2019​ หมายเลข 0-4423-5777, 0-4423-5888 ณ​ โรงพยาบาล​มหาราช​ นครราชสีมา เพื่ออำนายความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรคร้ายแรง ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยสายด่วนการฉีดวัคซีนนี้จะรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 – 31 พฤษภาคม 2564

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts