คณะบริหารธุรกิจนำเสนอผลงานสุดยอดนวัตกรรมสร้างโค้ชดิจิทัลชุมชน และสิ่งประดิษฐ์ในการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรมให้กับรายการ Most News โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ รวมถึง อาจารย์ ดร.ธนสาร เสริมสุข และ อาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ออกแบบหลักสูตรในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ หลักสูตรสร้างโค้ชชุมชนหลักสูตรแรกของประเทศไทย ร่วมต้อนรับทีมงานรายการ Most News จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการเข้าถ่ายทำวิดีโอการนำเสนอผลงานด้านบริหารธุรกิจของ มทร.อีสาน

โดยการถ่ายทำในครั้งนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยอีคอมเมิร์ซ พร้อมนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจของนักศึกษาสาขาการจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม ในชื่อผลงานการใช้ IOT ในการจัดการคลังสินค้า อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาระบบสารสนเทศ กับผลงานระบบปฏิทินนัดหมายผ่าตัด อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ประชาสันต์ แว่นไธสง

โดยผลงานดังกล่าวทางทีมงานรายการ Most News จะนำไปจัดทำและเผยแพร่ออกอากาศทางช่อง YouTube : Most Science Channel ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts