สาขาระบบสารสนเทศ จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม IS Next Step and Beyond โดยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่สุดท้ายที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังได้เชิญรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ คุณศุภมิตร จันทร์โทวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มีตติ้ง ครีเอทีฟ จำกัด มาร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำรุ่นน้องในการเตรียมตัวที่จะไปสมัครงานหรือเลือกอาชีพที่ตนเองอยากทำ จากนั้นเป็นการแสดงมุทิตาจิตของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคณาจารย์ในสาขาฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts