สาขาการเงิน จัดกิจกรรม Finance Fair แสดงผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Finance Fair ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณาจารย์สาขาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการซึ่งภายในกิจกรรมเป็นการจัดแสดงและนำเสนอผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมทั้งมีการประกวดผลงานบริการวิชาการของนักศึกษาในรูปแบบของผลงานคลิปวิดีโอและการนำเสนอโปสเตอร์ โดยมีอาจารย์จากสาขาต่าง ๆ ภายในคณะฯ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานของนักศึกษา

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ >> http://bit.ly/395wN0Z

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts