คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสระบัวเกลื่อน จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีจุดคัดกรอง เจลล้างมือ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts