มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ สสว. ในการหารือมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับนายมนตรี จงวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริม SME และกรรมการผู้จัดการ บจก.ประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) พร้อมด้วย นายวรพงศ์ ดอกเกี๋ยง รอง ผอ.ฝ่ายศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร และเจ้าหน้าที่ สสว. ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ มาตรการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับ SMEs และโครงการต่างๆ ของ สสว. ในปีงบประมาณ 2564 และเชื่อมโยงการส่งเสริม พัฒนา ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงร่วมปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่าง สสว. และ มทร.อีสาน ในการพัฒนาผู้ประกอบการ และการสร้างความยั่งยืนให้กับ SMEs ไทยต่อไป

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts