ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนายก อบจ. คนใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหารือถึงความร่วมมือของทางคณะฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของทางคณะฯ ในการบริการทางวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts