คณะบริหารธุรกิจ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิจากศิษย์เก่า M.B.A.

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 2 เครื่อง จากคุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (M.B.A.) รุ่นที่ 3 และเป็นเจ้าของร้าน 7-11 สาขามหาชัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้รับมอบ คณะบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณ คุณเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค มา ณ โอกาสนี้

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts