ประชุมสภากาแฟ สำนักงานคณบดี

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมสภากาแฟ สำนักงานคณบดี โดยคณะผู้บริหารได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เสนอแนะสิ่งต่าง ๆ และกล่าวถึงความรู้สึกในการทำงาน ทั้งนี้ได้มีการมอบต้นไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อนำไปดูแล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางลมหนาวและต้นไม้เขียวขจี

Share This Post!

หมวดหมู่

Recent Posts