โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

Finance

Home/Finance

Finance

2021-10-26T14:03:30+07:00

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการเงินให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
228
เมื่อวาน
413
เดือนนี้
7,440
เดือนที่แล้ว
8,851
ปีนี้
16,291
ปีที่แล้ว
0