คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและศึกษาในต่างประเทศระหว่างภาคการศึกษา และการศึกษาต่อในต่างประเทศ

วันที่ 6 กันยายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดบรรยายพิเศษถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง และไลฟ์สดผ่านทางเพจคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมีหัวข้อในการบรรยายเกี่ยวกับการยกระดับหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การยกระดับการจัดการสอนด้านบริหารธุรกิจ Institute for strategy competitiveness ของ Harvard  Business school และการศึกษาดูงานต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนวิชาโท (Minor) ในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และ B.A. Professional Transcript ระเบียนแสดงผลการสอบความรู้ ความสามารถในอัตลักษณ์ของบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ พร้อมตอบข้อซักถาม เรื่องการสอบภาษาอังกฤษและการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ทั้งนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

ชลธร นาคดิลก: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts