ข่าวสาร2022-09-23T13:09:52+07:00

ข่าวสาร

2802, 2023

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance

By |February 28th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |0 Comments

สาขาการเงิน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการนำนวัตกรรมใหม่ไปปรับใช้กับการบริการวิชาการ Innovation and Creativity in Finance วันที่ [...]

1502, 2023

สาขาการเงิน จัดโครงการ Innovation and Creativity in Finance

By |February 15th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , |0 Comments

สาขาการเงิน จัดโครงการ Innovation and Creativity in Finance วันที่ 11 กุมภาพันธ์ [...]

2812, 2022

สาขาการเงิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการเงินเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

By |December 28th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , |0 Comments

สาขาการเงิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการเงินเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 สาขาการเงิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการเงินเพื่อการเป็นผู้ประกอบการโดยใช้หลักการ [...]

1711, 2022

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0

By |November 17th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการเงิน จัดอบรมความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 [...]

2309, 2022

สาขาการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 23rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการเงิน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 23 กันยายน 2565 [...]

2508, 2022

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

By |August 25th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการเงิน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 [...]

1208, 2022

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

By |August 12th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการเงิน ลงพื้นที่ อำเภอพิมาย ให้ความรู้แก่ชุมชน ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG วันที่ 11 [...]

2106, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลดา เวียงชัย นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ

By |June 21st, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลดา เวียงชัย นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับ [...]

Go to Top