ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลดา เวียงชัย นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ

2022-09-07T10:22:21+07:00

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลดา เวียงชัย นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลดา เวียงชัย นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2565 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์