สาขาการเงิน จัดโครงการ Innovation and Creativity in Finance

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Innovation and Creativity in Finance ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยได้รับเชิญวิทยากรคุณพัชรา จินตนะกุล นักวางแผนการเงิน CPF ผู้ก่อตั้งสถาบัน Kids Finance Thailand (สถาบันสอนการเงินเด็กแห่งประเทศไทย) มาบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนการเงินยุค 4.0 ของคนรุ่นใหม่” คุณอาภากร พุฒนอก Research and Development Strategy Trader มาบรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด Crypto และการบริหารเงินในการลงทุน” และคุณอภิสิทธิ์ เศษกลาง เจ้าของบริษัท อะฟิล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  มาบรรยายในหัวข้อ “การลงทุน การเริ่มต้นทำธุรกิจ และการปรับตัวในยุคปัจจุบัน” การดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดและให้บริการวิชาการแก่สถานประกอบการและหน่วยงานชุมชนภายนอก ให้เป็นการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และประเมินโครงการลงทุน สัมมนาทางการเงิน การเงินธุรกิจ การเงินส่วนบุคคล เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ และหลักการลงทุน     

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts