โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

Home/Tag:สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกร สู่การสร้างนวัตกรรม

2024-01-30T14:24:42+07:00

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกร สู่การสร้างนวัตกรรม วันที่ 26 – 28 มกราคม 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาสมโมสรนักศึกษา ร่วมจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ต้นแบบนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” (ราชมงคลสุวรรณภูมิ - ราชมงคลอีสาน) มทร.สุวรรณภูมิมุ่ง เน้นผลิตนักศึกษาเป็นนวัตรกร สู่การสร้างนวัตกรรม หรือนักสร้าง นักคิด ผลิตสู่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประเทศและพลิกเศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยเตรียมผลักดันให้เกิด “นวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล” เป็นลำดับถัดไป นอกจากจะได้รับความรู้ในครั้งนี้แล้ว พี่น้องสองราชมงคล สโมสรนักศึกษา มทร.อีสาน และองค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ยังร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาเรียนรู้โครงการนวัตกรจิตอาสา อีกด้วย ก่อนจบกิจกรรมโครงการนักศึกษาทั้งสองพื้นที่ ร่วมกันนำเสนอแนวความคิด การจัดทำโครงการนวัตกรจิตอาสา แสดงศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตอบสนองความต้องการพร้อมแก้ไขปัญหาของชุมชน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้วยนวัตกรจิตอาสา ชนานาถ ผดุงศิลป์/กุลเชษฐ ชุ่มเย็น: ข้อมูล/ภาพประกอบ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และ มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลิตนักศึกษาเป็นนวัตกร สู่การสร้างนวัตกรรม2024-01-30T14:24:42+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดยิ่งใหญ่ ประกวด BA Ambassador 2023 เฟ้นหาผู้มีความสามารถ เป็นตัวแทนนำพาองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี

2023-08-10T11:06:21+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดยิ่งใหญ่ ประกวด BA Ambassador 2023 เฟ้นหาผู้มีความสามารถ เป็นตัวแทนนำพาองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการประกวด BA Ambassador 2023 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการจัดแสดงผ้าไหมจาก ฅญาบาติก แบรนด์ผ้าไหมจากอำเภอปักธงชัย ที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ได้รับการยอมรับในการจัดแสดงผลงานที่ นิวยอร์ก และมีการจัดจำหน่ายผลงานที่ King Power อีกทั้งยังได้รับการผลักดันให้มีการนำไปจัดแสดงที่ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย และยังมีการแสดง แสง สี เสียง ยิ่งใหญ่สุดตระการตา และการประกวด Boy Girl & Queen โดยมีนักศึกษาตัวแทนจากทั้ง 5 สาขา เข้าร่วมประกวด และได้มีการเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์จากภายนอกมาเป็นผู้ตัดสิน สำหรับผลการตัดสินผู้เข้าร่วมประกวดที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย B1 พอร์ช สุทธินันท์ พันบุตร นักศึกษาสาขาการบัญชี ตำแหน่ง BA Ambassador Boy G6 หมวย รุ่งทิพย์ สีกะแจะ นักศึกษาสาขาการตลาด ตำแหน่ง BA Ambassador Girl และ Q5 สไปร์ท ธนพร ไสยวรรณ์ นักศึกษาสาขาการตลาด ตำแหน่ง BA Ambassador Queen สำหรับโครงการประกวด BA Ambassador 2023 ดำเนินการโดย สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถ มีความกล้าแสดงออก มีไหวพริบดี มีความสามารถด้านการสื่อสาร การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะบริหารธุรกิจ มีความเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมของคณะฯ [...]

คณะบริหารธุรกิจ จัดยิ่งใหญ่ ประกวด BA Ambassador 2023 เฟ้นหาผู้มีความสามารถ เป็นตัวแทนนำพาองค์กรสู่ภาพลักษณ์ที่ดี2023-08-10T11:06:21+07:00

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top