สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ ราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567

2024-04-25T16:13:10+07:00

สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ ราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 สมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ ราชมงคลนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม แคนา 1 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยนางสาวเสาวลักษณ์ ชำนาญนาค นายกสมาคมศิษย์เก่าบริหารธรุกิจ ราชมงคลนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาการจัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมสมาคมฯ อาทิเช่น การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เป็นต้น ซึ่งทางคณะกรรมการได้ลงความเห็นถึงการจัดงานคืนสู่เหย้า โดยการจัดคอนเสิร์ตและกำหนดศิลปินที่จะเชิญมาทำการแสดง อีกทั้งยังได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานอย่างคร่าว ๆ ถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนสถานที่ในการจัดงานนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะมีการนัดประชุมเพื่อหารือเพิ่มเติมอีกครั้ง ชนานาถ ผดุงศิลป์: ข้อมูล อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ถ่ายภาพ