นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มทร.อีสาน ครั้งที่ 17 “มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา” ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มทร.อีสาน ครั้งที่ 17 “มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สามารถคว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในรายการต่าง ๆ หลายรายการ ได้แก่

1. กิจกรรมมอบโล่แก่นักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวสุปรียา ศรีสง่า นักศึกษาสาขาการบัญชี

2. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง (ประเภททีม) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายสุวัฒน์ เปลี่ยนสำโรง นักศึกษาสาขาการตลาด

3. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย-หญิง
ประเภทชาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายทศวรรษ เจียมสระน้อย นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป
รางวัลชมเชย นายภานุวัฒน์ โพธิ์ทอง นักศึกษาสาขาการบัญชี
ประเภทหญิง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวพัทธ์ธีรา ค่อมกลาง นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม

4. การประกวดส้มตำลีลา
รางวัลชมเชย
นายปัณณวัฒน์ มุ่งก่ายกลาง นักศึกษาสาขาการตลาด และนางสาวพักตร์พริ้ง หมายน้องกลาง นักศึกษาสาขาการบัญชี

5. การประกวดโชว์ลีลานางไห-หมากกั๊บแก๊บ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายวสัน แซ่เซียว นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนางสาวศิริลักษณ์ บุญภักดี นักศึกษาสาขาการตลาด

6. การประกวดจัดทำพานบายศรีในงานพิธีมงคล
รางวัลชมเชย
นายกิตติศักดิ์ ปนสระน้อย นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป และ

7. การประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทยพื้นเมืองแบบประยุกต์ (ชุดราตรี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวธนพร เข็มทอง นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ

โดยมีอาจารย์ภัคภณ รถเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาการตลาด เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกซ้อม

ภคภณ รถเพ็ชร: ข้อมูล/ภาพประกอบ
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts