นักศึกษาสาขาการบัญชี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาผู้มีผลงานและสร้างชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566” งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุปรียา ศรีสง่า นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้มีผลงานและสร้างชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “มทร.อีสาน สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำภูมิปัญญา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ณพรรณ สินธุศิริ: ข้อมูล
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts