โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 3075|ba.rmuti@outlook.com

admin

Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 229 blog entries.

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

2023-05-05T11:17:29+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้คณบดีฯ ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัว ข้อ “การสร้างกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน” และ “การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยคลัสเตอร์” พร้อม “ชี้แจงเอกสารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลศักยภาพของคลัสเตอร์และความต้องการของประชาชน มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้คือข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 จังหวัด เพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ.2566 - 2570) ครั้งที่ 1 โดยมี นางกรคณา ลืออดุลย์ ผอ.กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Video Conference/Webex ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มีการนำแนวคิดของ Professor Michael E Porter จาก Microeconomics of Competitiveness (MOC), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ให้กับคณะทำงานและสร้างเป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับนำมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ต่อไป นอกจากจากนี้การประชุมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของคณะในการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข็มแข็งของจังหวัด และภูมิภาคสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ และการเป็นเครือข่ายด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน ของ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว/ภาพ [...]

คณะบริหารธุรกิจ ดันแนวคิด MOC ของ Harvard Business School สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์2023-05-05T11:17:29+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เชิญเมคอัพอาร์ตติสระดับประเทศ บรรยายการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ

2023-04-28T14:32:02+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เชิญเมคอัพอาร์ตติสระดับประเทศ บรรยายการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ วันที่ 27 เมษายน 2566 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณจีรศักดิ์ หอมขุนทด นักแต่งหน้ามืออาชีพ เจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดแต่งหน้าเจ้าสาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี LIFEFORD PARIS Presents The Bride Make up Contest 2023 ในสไตล์มินิมอล ธีม Romantic in the garden มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้าในโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งสาธิตการแต่งหน้าให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาการตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาการเงิน โดยให้นักศึกษาชายและหญิงได้มีส่วนร่วมการเป็นแบบในการแต่งหน้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีอาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย และอาจารย์วิทยา มนตรี เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รฐกฤษ ธนพิทชัย/อนิรุธ พิพัฒน์ประภา : ข่าว ภัคพล รถเพ็ชร : ภาพ อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : เรียบเรียง

คณะบริหารธุรกิจ เชิญเมคอัพอาร์ตติสระดับประเทศ บรรยายการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ2023-04-28T14:32:02+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งขับเคลื่อนอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การขายออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

2023-04-26T13:55:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งขับเคลื่อนอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การขายออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ วันที่ 24 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ชุมชนบ้านป่าภูถ้ำ ภูกระแต ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนในการส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ และความรู้ด้านธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน โดยอาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ได้กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการสนับสนุนโครงการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง และได้มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเป็นศูนย์ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างโค้ชดิจิทัลให้กับชุมชน การขายของออนไลน์ นอกจากนี้ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยในการส่งเสริมพันธกิจของทั้งคณะบริหารธุรกิจ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่จะช่วยในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงส่งคณาจารย์ของคณะฯ ในการร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาและแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจชุมชน ด้วยศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจจนเกิดเป็นการค้าขายสินค้าชุมชนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนิรุธ พิพัฒนประภา : ข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งขับเคลื่อนอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การขายออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ2023-04-26T13:55:30+07:00

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

2023-04-26T11:51:18+07:00

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันที่ 22 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรี ณ อาคาร 37 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มีซึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในคณะบริหารธุรกิจ 5 สาขา ดังนี้ สาขาการบัญชี จำนวน 71 คน สาขาการเงิน จำนวน 12 คน สาขาการตลาด - การบริหารการตลาด จำนวน 32 คน สาขาการตลาด - การตลาดดิจิทัล จำนวน 34 คน สาขาระบบสารสนเทศ - ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล จำนวน 16 คน สาขาการจัดการ - การจัดการทั่วไป จำนวน 66 คน สาขาการจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 5 คน สาขาการจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน จำนวน 83 คน สาขาการจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์-การจัดการธุรกิจระบบราง จำนวน 6 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 325 คน โดยจะมีการสอบสัมภาษณ์ระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission ขอให้นักเรียนติดตามข่าวสารในช่องทางของมหาวิทยาลัยฯ หรือเว็บไซต์ https://oapr.rmuti.ac.th/main/admission/ อย่างใกล้ชิด อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว ชลธร นาคดิลก : ภาพ [...]

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี2023-04-26T11:51:18+07:00

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566

2023-04-24T17:02:10+07:00

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 24 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและทุกสาขาวิชา ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/25662023-04-24T17:02:10+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เสริมทัพ ETDA จัดกิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัลสานไอเดียต่อยอดชุมชน

2023-04-18T16:52:16+07:00

คณะบริหารธุรกิจ เสริมทัพ ETDA จัดกิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัลสานไอเดียต่อยอดชุมชน วันที่ 17 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. (Electronic Transactions Development Agency: ETDA) จัดกิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัล สานไอเดียต่อยอดชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการ และคุณปวิตรา ฤกษ์งาม เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ สพธอ. ได้กล่าวแนะนำกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง ทักษะโค้ชและการสื่อสารกับชุมชน โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาด ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายและการหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยอาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น 2 วัน ระหว่างวันที่ 17 และ 18 เมษายน 2566 โดยในวันที่สองเป็นการบรรยายในหัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ หัวหน้าสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ การทำธุรกิจบน Facebook จาก Facebook Thailand โดยคุณณัฐวดี กุลคีรีรัตนา Lead Trainer  โครงการ Meta Boost และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และคุณจิระดา เหลืองจินดา Trainer และผู้ช่วยที่ปรึกษา มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัล สานไอเดียต่อยอดชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมต่อยอดจากครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 – 23 [...]

คณะบริหารธุรกิจ เสริมทัพ ETDA จัดกิจกรรมสร้างโค้ชดิจิทัลสานไอเดียต่อยอดชุมชน2023-04-18T16:52:16+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ ฯ สืบสานประเพณีไทย พร้อมคว้าชัยขบวนแห่ สร้างความภาคภูมิใจกับให้ชาวคณะฯ

2023-04-12T08:56:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ ฯ สืบสานประเพณีไทย พร้อมคว้าชัยขบวนแห่ สร้างความภาคภูมิใจกับให้ชาวคณะฯ วันที่ 11 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ มทร.อีสาน บ้านเฮา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร (อาหารแห้ง) และได้มีการจัดประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปประจำวันเกิด โดยคณะบริหารธุรกิจ อยู่ขบวนที่ 6 พระประจำวันพุธ กลางคืน ผลการประกวดขบวนแห่ คณะบริหารธุรกิจ สามารถคว้ารางรางวัลชนะเลิศ มาครองได้สำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวคณะฯ เป็นอย่างมาก อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ภัคพล รถเพ็ชร เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล โดยได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัล สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่พระประจำวันเกิด พร้อมแต่งกายด้วยชุดอนุรักษ์ไทย เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ ฯ สืบสานประเพณีไทย พร้อมคว้าชัยขบวนแห่ สร้างความภาคภูมิใจกับให้ชาวคณะฯ2023-04-12T08:56:11+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม BA Family บ้านนี้มีแต่ความสุข พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข

2023-04-05T16:42:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม BA Family บ้านนี้มีแต่ความสุข พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการให้บุคลากรทั้งหมด ทำแบบประเมินตรวจเช็คสุขภาพจิตใจ (Mental Health Check-In) เพื่อเป็นการตรวจเช็คสุขภาพจิตในด้านความสุขของแต่ละบุคคล ถัดมา อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจ ให้กับบุคลากรได้ทราบ หลังจากนั้นเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทราบแนวคิดและหลักการในการสร้างองค์กรแห่งความสุข สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและมีความสุขในการปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความผูกพันในองค์กรให้มากยิ่งขึ้น อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม BA Family บ้านนี้มีแต่ความสุข พัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข2023-04-05T16:42:46+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ทำบุญตักบาตร พร้อมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เนื่องในวันสงกรานต์

2023-04-05T16:19:57+07:00

คณะบริหารธุรกิจ ทำบุญตักบาตร พร้อมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 5 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณอาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (โรงอาหารเก่า) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดท่ามะยม ตำบลจอหอ อ.เมืองนครราชสีมา ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นเป็นพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรผู้ใหญ่เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้อาวุโส และอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์อันดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่ต่อไป อจิโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว/ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ ทำบุญตักบาตร พร้อมจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เนื่องในวันสงกรานต์2023-04-05T16:19:57+07:00

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. และปริญญาตรี

2023-04-01T12:49:24+07:00

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. วันที่ 1 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง ณ อาคาร 37 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมสร้างสรรค์ มีนักเรียนมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ : ข่าว ชลธร นาคดิลก : ภาพ

คณะบริหารธุรกิจ สอบสัมภาษณ์นักเรียนรอบรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. และปริญญาตรี2023-04-01T12:49:24+07:00

หลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Phone: 044233000 ต่อ 3075

Fax: 044233076

Web: www.ba.rmuti.ac.th

Recent Posts

Go to Top

สถิติการเข้าชม

วันนี้
334
เมื่อวาน
435
เดือนนี้
2,137
เดือนที่แล้ว
10,827
ปีนี้
52,929
ปีที่แล้ว
53,581