การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2566

2023-08-09T16:16:33+07:00

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องแคนา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน โดยการรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินงานช่วง 3 เดือนผ่านมา พร้อมกับเสนอหัวข้อการจัดอบรมสัมมนาเพื่อพิจารณา ในปี 2566 โดยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล รองประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ