โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

2023-01-19T15:48:06+07:00

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องรับรอง ตรงข้ามห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยให้บริการฉีดวัคซีน Covid pfizer ฝาม่วง จำนวน 100 โดส และวัคซีนรวมหัดเยอรมัน และคางทูมวัยเจริญพันธุ์ 120 โดส (เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี) ซึ่งมีนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ให้ความสนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก