คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคาร 19 สำนักงานอธิการบดี โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประธานในที่ประชุม แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ ผลการดำเนินการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การเตรียมพร้อมในการประชาสัมพันธ์คณะฯ ในการจัดงาน Open House จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและทุกสาขาวิชาในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมา

อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว/ภาพ

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts