ข่าวสาร2022-09-20T10:29:23+07:00

ข่าวสาร

2701, 2023

สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี

By |January 27th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี วันที่ 26 มกราคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ [...]

1101, 2023

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพทางด้านการบัญชี

By |January 11th, 2023|Categories: ข่าวกิจกรรม|Tags: , , , , |0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพทางด้านการบัญชี วันที่ 11 มกราคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ [...]

1712, 2022

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

By |December 17th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 สภาวิชาชีพบัญชีในพระพรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานสาขานครราชสีมา ณ [...]

1512, 2022

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี การบัญชีบริหารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี

By |December 15th, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี การบัญชีบริหารและระบบสารสนเทศทางการบัญชี วันที่ 14 ธันวาคม 2565 [...]

2309, 2022

สาขาการบัญชี ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

By |September 23rd, 2022|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการบัญชี ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนฤชล พันธุรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 23 กันยายน 2565 [...]

1812, 2021

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing

By |December 18th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สาขาการบัญชี จัดอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และการยื่นงบการเงินออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing วันที่ 15 ธันวาคม 2564 [...]

1511, 2021

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์

By |November 15th, 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารสาขา ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ [...]

Go to Top