สาขาการบัญชี จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี

วันที่ 26 มกราคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี Accounting Challenge กิจกรรมที่ 4 หัวข้อ อบรมความรู้ด้านการลงทุนและการแข่งขันแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา ณ ห้อง 01601 ชั้น 6 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จินตวัฒนกุล หัวหน้าสาขาการบัญชี กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากรพร้อมมอบของที่ระลึก ซึ่งสาขาวิชาฯ ได้เชิญคุณพัชรี ต้องทรัพย์ รองผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ อบรมความรู้ด้านการลงทุนและการแข่งขันแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา และหัวข้อ การใช้โปรแกรม Streaming Click2Win สำหรับนักลงทุนมือใหม่ โดยมีนักศึกษาสาขาการบัญชีเข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts