นักศึกษาสาขาการจัดการ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ

วันที่ 14 กันยายน 2565 นักศึกษาสาขาการจัดการ ร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา และอาจารย์ผู้ลาออกจากราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้มีการแสดงมุทิตาจิตของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทั่วไป และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เป็นการร่วมร้องเพลงและแสดงการฟ้อนรำให้แก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ และมีการกล่าวแสดงมุทิตาจิตจากหัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ในสาขาฯ และตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการทั่วไป และการจัดการโลจิสติกส์ จากนั้นเป็นการมอบพวงมาลัยแก่อาจารย์ผู้เกษียณและลาออกจากราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและซาบซึ้ง

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts