สาขาการตลาด จัดโครงการ Young START Up สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ยุคดิจิทัล

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สาขาการตลาด จัดโครงการ Young START Up ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ สำหรับการดำเนินกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากคุณธัญญ์สุทัตตา นาเมืองรักษ์ เจ้าของแบรนด์ KP Thaisilk (ผลิตภัณฑ์ชุดผ้าไหมครบวงจร) มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาการตลาด เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นผู้ประกอบการใหม่ธุรกิจออนไลน์: เคล็ดลับสู่ความสำเร็จยุคการตลาด 5.0 และการเสวนาร่วมกับอาจารย์สาขาการตลาด ในหัวข้อกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่: เครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีทักษะองค์ความรู้ด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้นจากประสบการณ์จริง ทำให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม ส่งผลให้รู้จักคิดวางแผนทางการตลาด และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้

ฐปนีย์ ทรงบรรพต: ข่าว / อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์: เรียบเรียงข่าว
อติโรจน์ วงษ์วัชรศักดิ์ / บุปผา ศรีอารามย์: ภาพ

ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมทั้งหมด: 66.07.26 – โครงการ Young START Up

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts