ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0”

2022-10-05T10:42:32+07:00

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0" สาขาการตลาด ขอเชิญนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 - 08.45 น.

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0”2022-10-05T10:42:32+07:00

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

2022-09-13T12:57:28+07:00

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไอรินรยา ธนากุลกันต์พงษ์ นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสเป็นผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย2022-09-13T12:57:28+07:00
Go to Top