ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0”

สาขาการตลาด ขอเชิญนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์พลิกวิกฤติกับธุรกิจ SMEs ในยุคการตลาด 5.0” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 – 08.45 น.

Share This Story, Choose Your Platform!

หมวดหมู่

Recent Posts