LT News - шаблон joomla Оригами

14 September

โครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ (ปีที่ 10) AIS – BrandAge Award

Written by 

สาขาวิชาการตลาดนำนักศึกษาเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ (ปีที่ 10) AIS – BrandAge Award และการให้ความรู้โดยวิทยากร จาก AIS ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการประกวดแข่งขันแผนพัฒนาธุรกิจกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะแก่นักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมและความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างผลงานทางวิชาการด้านการตลาด และเผยแพร่ชื่อเสียงของสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

Read 2406 times
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th