LT News - шаблон joomla Оригами

06 August

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 1

Written by 

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด กล่าวต้อนรับ และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "เคล็ดลับการเรียนสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21" โดยวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาการตลาด คุณภัสรา หรรษาวงษ์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษางานขายออนไลน์ บริษัท โคราช ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด และคุณศรชัย กิจเนตรี นักธุรกิจออนไลน์ และการบรรยายของรุ่นพี่ปี 3 ในหัวข้อ "การเตรียมตัวเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย"

Read 745 times
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th