LT News - шаблон joomla Оригами

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 • วันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ ETDA Business Hackathon กิจกรรม “CRAFT IDEA พาชุมชน โกออนไลน์” ประจำปี 2564 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์…
  in ข่าวกิจกรรม Read 139 times Read more...
 • วันที่ 29 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนนอกสถานที่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 22-311 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน โดยมีอาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด และคณาจารย์ในสาขาร่วมเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมดังกล่าว สาขาฯ ได้เชิญวิทยากรพิเศษ อาจารย์พุธิตา พรหมภู่ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ…
  in ข่าวกิจกรรม Read 270 times Read more...
 • วันที่ 22 มีนาคม 2564 สาขาการตลาด จัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณณี ตรองพาณิชย์ หัวหน้าสาขาการตลาด เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้รับเชิญคุณนิมิต แก้วหมื่นไวย Co-Founder Front Stand Alone Café and Yourclass เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Moment-based Marketing:…
  in ข่าวกิจกรรม Read 138 times Read more...
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ Young Startup ณ ห้องลานธรรม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย อินทสังข์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ทางสาขาฯ ได้เชิญ คุณณัชนนันท์ สรรค์วิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท…
  in ข่าวกิจกรรม Read 162 times Read more...