LT News - шаблон joomla Оригами

09 June

โครงการเสริมทักษะทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์

Written by 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการเสริมทักษะทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ในการนำนักเรียนระดับชั้น ปวช .เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาวิสัยทัศน์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายศักย์ศรณ์ กีรติวรการ ผุ้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

Read 952 times Last modified on Friday, 21 July 2017 01:53
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th