LT News - шаблон joomla Оригами

12 April

นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ศึกษาดูงาน และเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Written by 

อาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ นำนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 และมีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เข้ารับมอบประกาศนียบัตร ที่สอบผ่านจากโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) จำนวน 14 คน ณ ห้องออดิทอเรียม 113 ส่วนงานกลาง ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Read 870 times Last modified on Friday, 21 July 2017 01:55
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th