LT News - шаблон joomla Оригами

14 December

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ได้ทำการโอนครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงสำหรับผู้เรียน จำนวนทั้งหมด 80 เครื่อง ให้กับ 4 โรงเรียนจากจังหวัดสุรินทร์และปราจีนบุรี

Written by 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำการโอนครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงสำหรับผู้เรียน จำนวนทั้งหมด 80 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนบ้านจาน โรงเรียนบ้านทับน้อย โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา จากจังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ จากจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนละ 20 เครื่อง โดยมีผู้แทนจาก 3 โรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ มารับมอบครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และผู้แทนจากโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี มารับมอบครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 โดยมี ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สุนทร ดวงประเสริฐชัย หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย กิ่งศรีดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นผู้ส่งมอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ให้กับผู้แทนจากโรงเรียนดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

 

Read 831 times Last modified on Friday, 21 July 2017 01:50
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th