Print this page
21 September

สาขาระบบสารสนเทศ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความต้องการกำลังคนด้านนักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyst) ในจังหวัดนครราชสีมา"

Written by 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความต้องการกำลังคนด้านนักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analyst) ในจังหวัดนครราชสีมา" ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งการบรรยายพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์

Read 720 times Last modified on Monday, 21 September 2020 03:57
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.rmuti.ac.th