ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังประกาศแนบท้าย

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ