Login

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบข่าวสาร     โพสเมื่อ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560

อ่านต่อ

46 ปี ครบรอบหนองระเวียง     โพสเมื่อ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558

มทร.อีสาน ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หนองระเวียง ครบรอบ 46 ปี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลาก ... อ่านต่อ