ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (1)

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อาจารย์ศิริพรรณ สินธุศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ พร้อมคณะ ได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย และตัวแทนนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ

{gallery}{/gallery}

 

ลิงค์เว็บสมัครงาน

หางาน