Display #
Title Author Hits
สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ITPE) ครั้งที่ 2/2562 jayday 795
ผลการประเมินการเทียบโอนความรู้กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป jayday 1169
ประกาศผลการสอบเทียบโอนความรู้ รายวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 jayday 1111
ประกาศผลการเทียบโอนความรู้ กลุ่มบริหารธุรกิจ jayday 1790
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 jayday 2825
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญส่งบทความร่วมประชุมวิชาการ SLC ครั้งที่ 1 jayday 1306
ประกาศผลการเทียบโอนและตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ปีการศึกษา 2561 jayday 1256
ประกาศผลการสอบโครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานเทียบโอน 2561 jayday 1741
ประกาศผลการสอบเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2561 jayday 2413
ประกาศรายชื่อผลการเทียบโอนความรู้ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 jayday 2383