Display #
Title Author Hits
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ jayday 1479
คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 5" jayday 993
เปิดประตูสู่บ้านบริหาร (Open House '59) jayday 751
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 เสวนาประสบการณ์การฝึกงาน jayday 820
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 4 jayday 800
การจัดสอบและประเมินผลข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านวิชาการนักศึกษา jayday 796
โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ jayday 869
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา กิจกรรมที่ 3 jayday 885
โครงการพัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านวิชาการนักศึกษา jayday 809