ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและแดนเซอร์ ในงานเปิดโลกศิลปวัฒนธรรม วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุลเชษฐ ชุ่มเย็น โทร. 0847097744 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดเอกสาร