สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า กิจกรรมการประกวด ดาว - เดือน ดาวจรัสแสง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องลานธรรม คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดในรูปแบบการถ่ายทอดสัญญาณผ่านทาง Facebook Live ตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2109 โดยผลการประกวดในครั้งนี้ ผู้ที่ได้ตำแหน่งดาวคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นางสาวรัชนีกร มินไธสง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ ตำแหน่งเดือนคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายต่อลาภ มณีรักษ์​ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด และตำแหน่งดาวจรัสแสงคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายนภัสชญาฐ์ กอคานกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้

ลิงค์ภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://bit.ly/3aFZ1Pu