แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา ได้จัดโครงการสู่อ้อมกอดสำเภาฟ้า กิจกรรมที่ 2 การประกวด ดาว-เดือน ดาวจรัสแสง คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาในการเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ภายในงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกสาขาวิชา ประมาณ 1,000 คน โดยได้รับกียรติจาก อาจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังมีการส่งผู้เข้าประกวดมาร่วมการประกวด ดาว-เดือน ดาวจรัสแสง จากทุกสาขาวิชา ตามรูปแบบ สตรีท นีออนสะท้อนแสง สร้างความสนุกสนานและสีสันให้กับกิจกรรมได้เป็นอย่างดี