เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 11 by A.P. Honda” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นโครงการประกวดการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ได้มาประชันความสามารถ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดประจำเขตพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ พร้อมรับทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าร่วมโชว์ศักยภาพในงาน Bangkok International Motor show 2019 โดยได้จัดการสัมมนาให้ความรู้ และเปิดมุมมองความคิดด้านการตลาด โดยมีนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ประมาณ 150 คน เข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้