LT News - шаблон joomla Оригами

10 November

โครงการ Gen A ภายใต้หัวข้อ “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ”

Written by 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมโครงการ Gen A ภายใต้หัวข้อ “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” ระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยนักศึกษาได้จัดทำโครงการเปลี่ยนชีวิต สร้างคนดีสู่สังคม ร่วมกับบ้านเมตตาทำโครงการขึ้นมาเพื่อพัฒนาคนในบ้านเมตตาให้สามารถสร้างรายได้และลดต้นทุนในการเลี้ยงดูกลุ่มคนภายในบ้านเมตตาด้วยกันเอง และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้มาบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
Read 896 times Last modified on Thursday, 10 November 2016 09:17
Rate this item
(0 votes)
ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th