LT News - шаблон joomla Оригами

ba.rmuti.ac.th

ba.rmuti.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา สภากาชาดไทย เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีคุณอุดมลักษณ์ ทองคำ ประชาสัมพันธ์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นักเทคนิคการแพทย์หญิง ศิริลักษณ์ เพียกขุนทด หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา และรองศาสตราจารย์นิภาพรรณ ศรีพงษ์ กรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผุสดี นิลสมัคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (MK.3/4 สหกิจ) สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ GRAB ISAN Campus Challenge 2017 เป็นการแข่งขันวางแผนการสื่อสารทางการตลาดที่ให้โอกาสนักศึกษาได้วางแผนและให้ลงมือทำจริง ซึ่งมีเฉพาะ 4 จังหวัดเท่านั้น คือ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และ อุบลราชธานี โดยการสื่อสารการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการใช้รหัสโปรโมชั่นมากที่สุด และการจัดสรรงบประมาณรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการในแต่ละช่องทางการสื่อสารการตลาด (Marketing Budget Planning) โดยมีกำหนดระยะเวลาใช้ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 24 ก.ย. 2560 ซึ่งผลการแข่งขัน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มาครองได้สำเร็จ คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้

ประชาพิจารณ์ (ฉบับร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

Click Here Full Paper

กรุณากรอก แบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรการ ปีงบประมาณ 2561-2564

ตามลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/14u-fD_NO00kdcINcZ_vKVXGmIPySwHNF1oG6Ah8B-4E/edit

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการเปิดประตูสู่บ้านบริหาร กิจกรรม จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีอาจารย์แนะแนว และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของคณะฯ โดยกิจกรรมเปิดประตูสู่บ้านบริหารถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คณะบริหารธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรต่างๆ การทำกิจกรรม และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์แนะแนว และบุคคลทั่วไป ได้ทราบข้อมูลหลักสูตร อีกทั้งนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมชมในงานยังได้ทราบถึงการสมัครเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 อีกด้วย

 

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการ สำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม และวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ แบตมินตัน และบาสเกตบอล อีกทั้งยังมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสาขาวิชาภายในคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประธานในพิธีเปิดโครงการ เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกาย ทำให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกดาวเรือง ถวายพ่อหลวง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานเฟื่องฟ้า อาคารคณะบริหารธุรกิจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกดาวเรืองในครั้งนี้

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการประกวดการนำเสนอโครงงานการฝึกงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการเสวนาประสบการณ์การออกฝึกงานในหัวข้อ ความสำเร็จในการออกฝึกงาน จากตัวแทนทางสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศฝึกงาน และนักศึกษาที่ออกฝึกงาน และมีการนำเสนอโครงการฝึกงานของตัวแทนนักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา

 

แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เอ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเทคนิคและมีทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และสามารถวิเคราะห์สถิติวิจัยขั้นสูงได้ โดยใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรทิน ขำภิรัฐ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ประชุมเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกวิทยาเขต ประจำปี 2559” ในวันที่ 20 - 21กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเป็นการดำเนินการของกลุ่มบริหารธุรกิจ ร่วมกันทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร

สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการ Marketing Fair ครั้งที่ 4 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ ภายในกิจกรรมมีการประกวดการจัดแสดงสินค้าและนำเสนอสินค้า OTOP และการประกวดการนำเสนอโปสเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางสาวกรีญาภรณ์ ชัยศุภลักษณ์ ดร.อัญชลี บุปผามาลา อาจารย์ณัฏฐริกา กงสะกุ คุณกุลศักดิ์ สิเนรุราช อาจารย์กานต์ สุรนันท์ และอาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา มีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรจากคณะอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Page 4 of 7