Print this page
25 November

โครงการสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์

Written by 

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการสำเภาฟ้ากีฬาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ระบิล พันภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะฯ ของนักศึกษา แบ่งเป็นประเภทกีฬาฟุตซอล กีฬาพื้นบ้าน วิ่ง 11 ขา การแข่งขันกรีฑาระยะทาง 100 เมตร ชาย/หญิง 200 เมตร ชาย/หญิง 400 เมตร ชาย/หญิง 800 เมตร ชาย/หญิง และการวิ่ง Fun Run ซึ่งเป็นปีแรกที่จัดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมวิ่งได้ มีทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งภายในและนอก เข้าร่วมวิ่งกว่า 200 คน และปิดท้ายด้วยวงดนตรี สร้างความสุข และสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานและคณะผู้จัดงาน

Read 335 times Last modified on Monday, 25 November 2019 04:02
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th

Latest from ba.admin