LT News - шаблон joomla Оригами

08 August

โครงการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย

Written by 

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย กิจกรรมที่ 1 การอบรมและฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอัคคีภัยในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงในการดับเพลิงสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงเคมี และไม่มีอุปกรณ์ถังดับเพลิง วิธีการเอาตัวรอดจากการเกิดอัคคีภัยในตัวอาคาร การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในลักษณะต่างๆ และได้มีการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัยบนตัวอาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ และจากสถานีดับเพลิงหนองไผ่ล้อม นำโดยหัวหน้านิยม สวมชัยภูมิ และคณะวิทยากร ให้ความรู้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1/4 และ 3/2 จากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Read 485 times Last modified on Thursday, 08 August 2019 06:43
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th