LT News - шаблон joomla Оригами

02 July

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการบัญชี

Written by 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการบัญชี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมรกตอีสาน อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในด้านวิชาการบัญชีก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสาขาการบัญชี ต่อคณะบริหารธุรกิจ และต่อมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ ดร.อัจฉรา ชนากลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาการบัญชีในเบื้องต้น มีการแนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชา การเตรียมความพร้อม การปรับตัว และได้เชิญศิษย์เก่ามาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์จากการเรียน และการได้ทำงานตามแบบที่ตัวเองชอบ ได้ทำงานตามสายที่เรียนมา พร้อมกับนำเสนอวีดีโอบรรยายเกี่ยวกับการเรียนในสาขาการบัญชีจากนักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่า

Read 250 times
Rate this item
(0 votes)
ba.admin

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

โทร.3608

service.ba@rmuti.ac.th